(+48) 609 88 77 66 (+48) 501 31 13 31 info@gold-trans.pl

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Gold-Trans.pl

Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług naszej firmy za pośrednictwem serwisu www.gold-trans.pl.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Gold-Trans.pl prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gold-Trans – info@gold-trans.pl.pl
Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych nam danych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające udostępnieniu danych osobom nieuprawnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi przepisami – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i prawie UE.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez zbieranie plików „cookies”.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika i są one przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. W celu obsługi kontaktu informacyjnego.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione podmiotom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane zawarte w formularzu może przeglądać osoba, która go tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep.zegarmistrzowska.pl. Te strony internetowe mogą mieć własne polityki prywatności i regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – KONTAKT: Gold-Trans info@gold-trans.pl